Behandeling


Anamnese

Wanneer u bij een NCA chiropractor onder behandeling komt, krijgt u voor het eerste consult een uitgebreide vragenlijst omtrent uw klachten en algemene gezondheid om in te vullen. Een aantal vragen kan wat afwijkend lijken, maar omdat we in de chirropractie de mens als geheel proberen te benaderen en niet als allerlei losse stukjes is het vaak van belang dat we ook zo goed mogelijke geinformeerd zijn wat betreft u algehele gezondheid.

Tijdens uw eerste bezoek gaat u samen met de chiropractor bespreken hoe het er met uw gezondheid en mogelijke klachten voorstaat (anamnese of vraaggesprek). Dit vraaggesprek richt zich vanzelfsprekend op uw klachten, maar de chiropractor zal ook willen weten hoe het met u algehele gezondheid staat. Waarom? Omdat er vele verschillende oorzaken bestaan voor zaken als rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, tintelingen in handen of voeten. Om een voorbeeld te geven: indien u diabetes heeft en u komt met klachten over uw been en voet dan is het voor het stellen van een prognose van groot belang dat uw chiropractor hiervan op de hoogte is. Uw medische geschiedenis (ziektes, operaties, ongevallen, medicijngebruik, gewoontes) verdient dan ook de nodige aandacht. Sommige mensen kijken hier wel eens wat vreemd van op en denken: "Ik kom toch voor mijn rug wat heeft dat te maken met hoe mijn schildklier werkt en of ik een depressie heb gehad". Zoals gezegd dergelijke zaken kunnen dus zeer belangrijk zijn, vandaar dat uw chiropractor ernaar vraagt. Laat de beoordeling van of bepaalde informatie relevant is dan ook aan zijn/haar deskundigheid over.


Lichamelijk
onderzoek

Hierna zal de chiropractor overgaan tot een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Centraal hierin staat uiteraard uw mogelijke klacht, maar tevens wordt de samenhang met andere lichaamsdelen onder de loep genomen. Bij dit onderzoek moet u denken aan neurologisch en orthopedisch onderzoek. Daarnaast zal een specifieke chiropractische evaluatie van uw wervelkolom plaatsvinden en indien nodig ook van andere gewrichten. Het kan zo zijn dat de chiropractor het daarnaast van belang vindt om een beknopt onderzoek te doen van longen, circulatie en buikholte. Mocht u rontgen of MRI- foto's hebben laten maken dan zal uw chiropractor hier in bijna alle gevallen zelf naar willen kijken en de conclusies integreren met het lichamelijk onderzoek en anamnese.


Diagnose

Het lichamelijk onderzoek dient er toe om de conclusies uit de anamnese te bevestigen en verder te specificeren. Uw chiropractor is opgeleid om een diagnose met betrekking tot uw klachten te kunnen stellen. De chiropractor zal de bevindingen met u bespreken en aangeven waar de problemen zich bevinden. Dit heet een rapport van bevindingen. Aansluitend op dit rapport van bevindingen schetst de chiropractor u een behandelplan voor met een indicatie voor de mogelijkheden en snelheid van herstel. Het kan voorkomen dat uw klachten niet chiropractisch te behandelen zijn en de chiropractor zal u dan veelal verwijzen naar de huisarts, afhankelijk van het symptoombeeld. Wanneer verder onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld rontgen/MRI of bloedtesten, dan zal de chiropractor hierover een gerichte aanbeveling doen aan de huisarts.


Behandelplan en behandeling

Indien uw klacht chiropractisch te behandelen is, en veelal is dat zo, dan zal de chiropractor met u een behandelplan opstellen. Hierbij geeft de chiropractor aan wat het verwachte herstel is en hoe hij/zij dit met u denkt te bereiken. In de meeste gevallen is er een korte periode van intensieve behandeling nodig die bij verbetering geleidelijk in overleg wordt afgebouwd. Per klacht en per persoon kan het aantal behandelingen en de frequentie van behandelen verschillen.
Bij het overgrote deel van de klachten die de chiropractor ziet speelt verbetering van de beweeglijkheid en stabiliteit van de wervelkolom een belangrijke rol. Het verbeteren van het functioneren van de wervelkolom, de omliggende spieren en de uittredende zenuwen kan op verschillende manieren gebeuren. Een veel gebruikte techniek is het manipuleren/corrigeren van de wervelkolom. Hierbij wordt door snelle specifieke druktechnieken de beweeglijkheid van de wervelkolom bevorderd. Vaak gaat een dergelijke correctie gepaard met het ontsnappen van gas uit de gewrichtjes die in beweging gebracht zijn (dit is te vergelijken met het knakken van de vingers dat mensen nog weleens willen doen) en kan een knakkend geluid geven. Dit is nagenoeg altijd pijnloos. Naast correctie zal de chiropractor gebruik maken van specifieke technieken om de spieren te ontspannene of juist activeren. Dit kan o.a. bestaan uit drukpuntmassage of specifieke rekbewegingen. Verder kan uw chiropractor u oefeningen voorschrijven, u houdingsadvies geven, met u overleggen omtrent leef- eet- en drinkgewoonten en wat daarin te verbeteren valt.


Adviezen

Adviezen maken vaak een belangrijk deel uit van het behandelplan. Zeker wanneer u in acute pijn verkeert zult u een aantal aanpassingen moeten doen om verergering van klachten te voorkomen. Denkt u hierbij aan til advies, houdingsadvies bijvoorbeeld achter de PC, korte pauzes inlassen tijdens het werk, slaap- en zithouding, advies met betrekking tot sporten etcetera.

NEEM VANDAAG DE EERSTE STAP OM UW LICHAMELIJKE KLACHTEN OP TE LOSSEN.
BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK.

TOP