Frequently Asked Questions

Chiropractie omvat de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk de stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom. Chiropractie is een aanvullende discipline bij de traditionele geneeskunde en moet niet als een alternatief daarvan worden beschouwd. Een chiropractor is een 'professional' die in verschillende landen, waaronder vele lidstaten van Europa (onder andere België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen), een bij de wet erkend beroep uitoefent. De chiropractor heeft daar de status van zorgverlener in de eerstelijnszorg en heeft een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een arts of tandarts.

In Nederland is het nog steeds een vrij beroep, dat valt onder de noemer 'alternatieve of complementaire geneeskunde' en tot op heden is het beroep niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. Met de oprichting van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN), een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsbevordering en bewaking van de uitoefening van chiropractie in Nederland, probeert men in navolging van de volgens de wet BIG gestelde eisen te werken. Het beroep van chiropractor en zijn vakgebied worden transparanter gemaakt voor de patiënt en werkers in de gezondheidszorg door nauwkeurig alle kwaliteitseisen vast te leggen en te omschrijven. De kwaliteit van bij de SCN geregistreerde chiropractoren wordt door de Stichting Chiropractie Nederland periodiek gecontroleerd. De herregistratieperiode bedraagt een tijdvak van vijf jaar.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte of het gehele tarief. Voor een overzicht van de vergoedingen van uw zorgverzekeraar voor chiropractie verwijzen we u naar een van de volgende websites: www.chiropractievergoeding.nl of www.chiropractie.nl

Chiropractie, osteopathie, manuele therapie en fysiotherapie zijn allen benaderingen waarin het bewegingsapparaat centraal staat. Chiropractie benadrukt daarin de wisselwerking tussen het zenuwstelsel (onze hersenen, het ruggenmerg en de perifere zenuwen) en het bewegingsapparaat en daarmee samenhangende klachten. Daar de wervelkolom centraal staat in deze samenhang heeft de chiropractor een zeer groot deel van zijn haar opleiding besteed aan de diagnose en behandeling van met name wervelkolom gerelateerde problematiek. In vergelijking met de andere beroepen onderscheidt chiropractie zich door de kennis van het bewegingsapparaat ( in het bijzonder van de wervelkolom), het zenuwstelsel, het analyseren van röntgen- en MRI-foto's en algemene diagnostische vaardigheden met elkaar te integreren. Geregistreerde chiropractoren hebben dan ook altijd een universitaire opleiding afgerond, hetgeen niet perse geldt voor de andere beroepen.

Chiropractoren die aangesloten zijn bij de NCA hebben een universitaire opleiding gevolgd, aan een van de erkende opleidingsinstituten voor chiropractie.

U hoeft normaal gesproken niets mee te nemen voor uw eerste bezoek aan de chiropractor. Het kan echter handig zijn dat u een kopie van medische informatie meeneemt, als u daarover beschikt. Bijvoorbeeld brieven van specialisten, of kopieën van gemaakte röntgenfoto's of scans. Het kan ook voorkomen dat een chiropractor u een vragenlijst toestuurt om in te vullen voorafgaand aan het eerste consult. Deze kunt u dan meenemen zodat de chiropractor deze met u kan bespreken tijdens dat eerste bezoek.

Hoe vind ik een goede chiropractor?
Als u op zoek bent naar een chiropractor is het verstandig om een chiropractor te zoeken die geregistreerd staat bij de Sticting Chiropractie Nederland (SCN). De stichting bewaakt en controleert de kwaliteit van chiropractoren in Nederland. Chiropractoren moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen om geregistreerd te blijven bij de SCN. Een overzicht van geregistreerde chiropractoren kunt u vinden op www.stichtingchiropractie.nl. Op die manier waarborgt de stichting de kwaliteit van haar leden. Alle leden van de Nederlandse chiropractoren associatie staan geregistreerd bij de SCN.

De meeste klachten die een chiropractor behandelt betreffen rug, schouders en nek. Ook hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn en tintelingen of gevoelloosheid in armen en benen komen veel voor. Pijn en stijfheid door bijvoorbeeld artrose (slijtage) kunnen doorgaans sterk verminderen met een chiropractische behandeling. Ook vrouwen met lage rugpijn tijdens de zwangerschap of menstruatiepijn kunnen baat hebben bij chiropractische begeleiding. Tevens kunnen huilbaby's en klachten als bedplassen bij kinderen in veel gevallen met succes behandeld worden. Vaak geeft chiropractie resultaten waar andere methoden geen verlichting brengen.

Ook klachten buiten de wervelkolom kunnen behandeld worden: spierklachten en gewrichtspijnen, bijvoorbeeld van de ellebogen (tennisarm), knieën, enkels en voeten. Zelfs kan soms bij artritis pijnverlichting en functieverbetering van de gewrichten bereikt worden met behulp van een chiropractische behandeling. Omdat de organen en weefsels in het lichaam een ongestoorde zenuwtoevoer nodig hebben voor een juist functioneren, is het niet moeilijk te begrijpen dat veel verschillende functiestoornissen in het lichaam gunstig kunnen reageren op chiropractie. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij "vagere" klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid en lusteloosheid: niet zelden is daarvoor een oorzaak in de wervelkolom aan te wijzen.

Meer informatie over verschillende klachten en de behandeling daarvan kunt u vinden onder het menu klachten.

Ja, uit onderzoek is gebleken dat chiropractische behandelingen uiterst veilig zijn.

Het is wel mogelijk dat patiënten na een chiropractische behandeling een reactie krijgen. Onderzoek toont aan dat ongeveer de helft van de patiënten een lichte of matige reactie krijgt op een behandeling. Deze reacties worden veroorzaakt door stimulatie van pijnlijk en geïrriteerd weefsel, en kunnen het best worden vergeleken met de stijfheid en gevoeligheid die men voelt na ongewone fysieke inspanning.

Tijdens behandeling maken chiropractoren gebruik van gewrichtscorrecties, waarbij er snelle druk word uitgeoefend op het gewricht. Als het gewricht word losgelaten kunt u een klikgeluid horen. Het geluid word veroorzaakt door gasbellen die zich verplaatsen in de gewrichtsvloeistof op het moment dat er een drukverschil ontstaat.

Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het type klacht, de duur van de klacht, de leeftijd en algehele gezondheid van de patiënt. Meestal kan uw chiropractor een redelijke inschatting maken over het aantal behandelingen die nodig zijn om uw specifieke klacht te verhelpen.

Chiropractoren werken vaak nauw samen met andere specialisten binnen de zorg. Indien na een eerste onderzoek blijkt dat de chiropractor u niet verder kan helpen, dan zal hij of zij u doorverwijzen naar een andere specialist die u wellicht wel verder kan helpen met uw klachten.

TOP